Töötajad

Audiitorühingu tegevjuht (juhatuse liige) on alates osaühingu Audiitorbüroo Õnne Kurvet asutamisest vandeaudiitor (parner) Õnne Kurvet, kes omab üle 39 aastast staaži raamatupidamise alal ja üle 24 aastast staaži auditeerimise alal.

Peaaegu 13 aastat tagasi muutus meie klientuur suuremaks ja Tallinna-kesksemaks. Siit tekkis vajadus tulla tööle lähemale. 2004.aasta jaanuaris kolisime büroo Tallinna kesklinna ja võtsime tööle assistendi. 2006.aaastal lisandus töökollektiivi raamatupidaja.

2015.a seisuga on OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet töötajateks:

  • Vandeaudiitor ja kaasomanik Õnne Kurvet
  • Audiitori assistent ja raamatupidaja käsunduslepingu alusel Tiiu Kaasik. Alltöövõtjana firmast Kaasik & Schotter OÜ.
  • Raamatupidamisteenuse osutaja käsunduslepingu alusel Tiiu Vändre. Alltöövõtjana firmast TT Invest OÜ.
  • Tehniline assistent ja kaasomanik Erko Kurvet. Tegeleb kõige tehnikasse ja tarkvarasse puutuvaga. Igapäevane asjaajamine.