Teenused

Raamatupidamisteenused

  • Raamatupidamisteenused ettevõtjatele
    Igapäevane raamatupidamisteenus sisaldab dokumentide sisestamist, aruannete koostamist, maksu-deklaratsioonide esitamist.
  • Töötasude arvestus/palgaarvestus
    Sageli on mõistlik palgaarvestus osta teenusena sisse. Esiteks võib nii teenus odavam tulla, teiseks tagame personaalse palgainfo konfidentsiaalsuse.
  • Aruannete koostamine
    Aitame ettevõtjaid aruande esitamisel e-Äriregistrile, e-stat’le (statistikaaruanded).
  • Raamatupidamise aastaaruannete koostamine
    Ka konsolideeritud ning teiste keerulisemate majandusaasta aruannete koostamine.
  • Möödunud arvestusperioodide raamatupidamisarvestuse korrastamine
  • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
  • Raamatupidamiskonsultatsioonid
    Raamatupidamise sisseseadmise konsulteerimine, kontoplaanide koostamine, raamatupidamisarvestuse optimeerimine.
  • Raamatupidamisalane nõustamine
    Toetame ettevõtjaid nii raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel kui ka keerulisemate arvestuslõikude raamatupidamise korrastamisel.