Kontakt

OÜ AUDIITORBÜROO Õnne Kurvet

Registrikood 10572660

Registreerimise aadress: Narva mnt 7-550
Tallinn 10117

Tegevuse aadress:

Narva mnt 7-550
(Triumph Plaza III trepikoda)
Tallinn 10117

Telefonid:

Õnne Kurveti mob. telefon 508 7162
raamatupidaja telefon 610 9500

E-mailid:

Õnne Kurvet qnnekurvet@qkurvet.ee
raamatupidaja raamatupidaja@qkurvet.ee