Firmast

OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet

... pakub oma klientidele peamiselt audiitorteenuseid – sooritame majandusaasta aruannete auditit ja ülevaatust ning muid äriseadustikust tulenevaid audiitortoiminguid. Pakume ka kõikki raamatupidamisteenuseid ning arvestusalased konsultatsioone väiksematele ja keskmistele ettevõtetele.

Ettevõtte ajalugu ja tegevus

OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet asutati ja põhikiri kinnitati 19.juulil 1999. a osakapitaliga 40000 krooni. Tallinna Linnakohtu registriosakonnas registreeriti firma 11.augustil 1999.a. Alates 9.novembril aastal 2000 tehtud Audiitorkogu juhatuse otsusest on OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet audiitorühingute nimekirjas number 30 all.

Vastutava audiitorina tegutseb Õnne Kurvet (tunnistus nr 174). Kes on ka ettevõtte tegevjuht ja omab üle 39 aastast staaži raamatupidamise alal ja üle 24 aastast staaži auditeerimise alal.

Firmal oli kuni 2006.aasta alguseni kolm tegevuskohta: audiitorbüroo Tallinnas ning filiaalid Loo alevikus Harjumaal ning Tartus. Ka töötajate arv oli 3 (audiitor, assistent ja tehniline konsultant). Kuna 2004.aasta algul toimunud peakontori ümberkolimise tulemusena vähenesid Loo alevikus Harjumaal klientide arv, siis võtsime suuna kogu tegevuse ületoomisele Tallinna.

2005.aastal registreerisime firma juriidilise aadessi tegevuse aadressile Narva mnt 7-636 Tallinnas. Firma peakontori Tallinna kesklinnas paiknemine on klientuurile mõjunud soodsalt just hea logistilise asukoha pärast.  Seoses auditeerimis- ja raamatupidamisteenuste mahu suurenemisega võtsime 2006.aasta lõpul tööle raamatupidaja.

Alates veebruarist 2007 asub audiitorbüroo uuel aadressil Narva mnt 7-550 (maja III sissekäik, restoran Zebra kõrvalt, 5.korrus). Töötajate arv 2015.aastal oli 2 inimest. Alates 2010.aastast ostame sisse audiitori assisteerimise ja raamatupidamise teenust käsunduslepingute alusel.

OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet on Eesti Maksumaksjate Liidu liige 1999.aastast, Audiitorkogu liige 2000 aastast .

Meie kliendid on peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Me omame kogemust audiitor- ja raamatupidamisteenuse osutamisel väga erinevates ettevõtlusvaldkondades nagu näiteks kinnisvara, kirjastus, ehitus, transport, hulgikaubandus, puidutööstus ja tervishoid ning oleme tegelenud mitmesuguseid muid teenuseid pakkuvate taristuettevõtete, sihtasutuste ja mittetulundusühingutega.

Täname kõiki kliente, kes on meid aastate jooksul oma audiitor- või raamatupidamisteenuste sooritamiseks valinud!

Loodame, et meie koostöö kestab veel kaua-kaua!