Ettevõtjale

Ettevõtjale

OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet teostab mitmesuguseid raamatupidamislikke teenuseid väikestele ja keskmistele ettevõtetele.

Raamatupidamine ja seda teostav spetsialist - raamatupidaja - peavad vastama kõikidele vajalikele standarditele ning nõudmistele. OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet püüab igati olla oma ülesannete kõrgusel ja meie töötajad oma klientidele väärilised partnerid nende vajaduste täitmisel!

Meie poolt pakutavate raamatupidamisteenuste alla kuuluvad:
  • töötasude arvestus/palgaarvestus,
  • aruannete koostamine,
  • raamatupidamise aastaaruannete koostamine,
  • möödunud arvestusperioodide raamatupidamisarvestuse korrastamine,
  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine,
  • mitmesugused raamatupidamiskonsultatsioonid,
  • raamatupidamisalane nõustamine, jne.
Igapäevane raamatupidamisteenus sisaldab dokumentide sisestamist, aruannete koostamist, maksu-deklaratsioonide esitamist. Aitame ettevõtjaid aruande esitamisel e-Äriregistrile, e-stat’le (statistikaaruanded). Sageli on mõistlik ka palgaarvestus osta teenusena sisse. Esiteks võib nii teenus odavam tulla, teiseks tagame personaalse palgainfo konfidentsiaalsuse.

Muud pakutavad konsultatsioonialased teenused on nt ettevõtete nõustamine finantsarvestusega seotud küsimustes (sealhulgas raamatupidamisarvestuse korrastamine). Nõustamisteenuse maksumus kujuneb kokkuleppel kliendiga, võttes aluseks töötaja tunnitasu (vt. Hinnakiri).

Kuna tihtipeale alles alustavad ettevõtted ja nende omanikud/juhid ei ole kõikide raamatupidamislike nõudmiste või algteadmistega kursis, siis lisasime sellesse kodulehe sektsiooni ka raamatupidamisarvestust pikemalt ja laiemalt tutvustavat materjali.