Teenused

Audit

Sõltumatu ja asjatundlik audit annab omanikele ja avalikkusele kindlustunde ettevõtte majandusliku seisundi ja sellega seonduva aruandluse õigsuse kohta. Meie audit põhineb kliendi majandustegevuse mõistmisel ja sellega seonduvate riskide hindamisel. Audit sooritatakse riiklikult atesteeritud sõltumatu arvestuseksperdi (vandeaudiitori) poolt kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standardite (Eesti) kohaselt.