Audiitor

Vandeaudiitor Õnne Kurvet


Haridus:

 • Olen lõpetanud Kose Keskkooli (1973.aastal)
 • Eesti Põllumajanduse Akadeemia majandusteaduskonna põllumajanduse ökonomist-raamatupidajana (1973-1977).


Töökogemus:

 • Töökogemused raamatupidamisvaldkonnas algasid 1977.aastast, mil mind värvati tööle Tallinna Näidislinnuvabrikusse vanemraamatupidajaks.
 • 1978-1985 töötasin linnuvabriku pearaamatupidaja asetäitjana ning
 • 1985-1993 pearaamatupidajana.
 • 1991.aastal hakkasin tegema väikeste ettevõtete raamatupidamist.
 • 1992.aasta sügisel, kui tundsin, et olen omandanud piisavalt kogemusi, tegin audiitori eksami. Kutsetunnistus nr 174. Sellest ajast töötasin väikeste ettevõtete raamatupidajana, kuid põhitegevus on kogu aeg olnud auditeerimine, algul FIE-na,
 • 1999.aastal asutasin osaühingu Audiitorbüroo Õnne Kurvet, mis registreeriti 2000.aastal audiitorite nimekirja nr 30 all.
 • Audiitorkogu juhatuse liige 2008-2010. Olen osalenud audiitorite kutsetegevuse kontrollikomisjonide töös.
 • 2012.aastal tegin VKS (vandeaudiitorite kutsetegevuse standardite) testi.


Koolitused:

Osalen pidevalt arvestus- ja audiitortegevuse alastel koolitustel, mida korraldavad
 • Audiitorkogu,
 • AS PricewaterhouseCoopers,
 • Eesti Maksumaksjate Liit jt.