Teenused

Arvestusalased konsultatsioonid

Muud pakutavad konsultatsioonialased teenused on nt ettevõtete nõustamine finantsarvestusega seotud küsimustes (sealhulgas raamatupidamisarvestuse korrastamine). Nõustamisteenuse maksumus kujuneb kokkuleppel kliendiga, võttes aluseks töötaja tunnitasu (vt. Hinnakiri).

Sisekontrollialaste teenuste osutamisel oleme eesmärgiks seadnud pakkuda juhtimist abistavat ja lisaväärtust loovat teenust. Abistame klienti sisekontrollisüsteemide ja -keskkonna ning riskide juhtimise parendamisel.

Kokkuleppel kliendiga viime läbi konkreetse aruandekirje (nt tulude ja kulude (s.h. kulude eesmärgipärasuse), laojäägi jms) või eraldi arvestusvaldkonna (nt palgaarvestuse, põhivara arvestuse) kontrolli ning väljastame selle kohta aruande.