• Audiitori töö tulemus lisab majandusaasta aruandele usaldatavuse lisaväärtust

  Auditis tuleb näha mittevajaliku kohustuse asemel protsessi, mis ettevõtte arengule ja tegevusele avaldab positiivset mõju
  Loe edasi
 • Ettevõtjale igapäevane raamatupidamisteenus

  OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet teostab mitmesuguseid raamatupidamislikke teenuseid väikestele ja keskmistele ettevõtetele
  Loe edasi
 • Audiitortegevus ja vandeaudiitorite kutse tänapäevases Eestis

  Auditeerimise või ülevaatuse eesmärgiks on majandus- või ka muu tegevuse järelkontroll, mida teostab selleks tööks vannutatud ja vastava haridusega isik ehk vandeaudiitor
  Loe edasi
Audiitortegevus ja vandeaudiitorite kutse tänapäevases Eestis

Arvestuseksperdid, kes pakuvad auditeerimis- ja raamatupidamisteenust.

Meie kontrollime, kas arvud vastavad tegelikkusele.
Võta ühendust
OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet on asutatud 19. juulil 1999.a ja asub soodsalt Tallinna kesklinnas aadressil Narva mnt 7-550. Viimased 16 aastat oleme pakkunud oma klientidele mitmesuguseid auditeerimis ja raamatupidamislikke teenuseid. Meie poolt pakutavate audiitor- ja raamatupidamisteenuste kohta saab lugeda käesolevalt koduleheküljelt, täpsemate küsimuste tekkimisel või pakkumiste puhul võib ühendust võtta meili teel või helistades. Soovitavalt võiks enne büroosse tulemist ette helistada ja kohaletulekuaeg kooskõlastada. Püüame igati olla oma ülesannete kõrgusel ja meie töötajad oma klientidele väärilised partnerid nende vajaduste täitmisel!
 
OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet on spetsialiseerunud audiitorteenuste (aastaaruande audit ja ülevaatus) ning muude äriseadustikust tulenevate audiitortoimingute pakkumisele väikestele- ja keskmistele ettevõtetele. Audit või ülevaatus viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti).
Teostame väikestele- ja keskmistele ettevõtetele ka kõikki jooksvaid ja igapäevaseid raamatupidamisteenuseid ning arvestusalaseid konsultatsioone.
Pikemalt võib asjaga tutvuda Teenuste ja Hinnakirja alapeatükkides! 
Oleme seadnud oma eesmärgiks olla koostööpartner, kes pakub oma klientidele personaalse lähenemisega audiitorteenust ja raamatupidamisteenuseid, mis vastavad kõikidele kvaliteedistandarditele ning eetikakoodeksitele. Pakkuda sellist teenuste kompleksi, mille tulemusel suureneks meie klientide finantsedu, finantsstabiilsus ja efektiivsus ning väheneksid finantsriskid. Raamatupidamisarvestuse korrektsus ja äriühingu tegevusest õige ülevaate saamine annab väärtuslikku informatsiooni juhtidele ja omanikele, kelle edaspidised otsustused määravad ettevõtte tuleviku. 

Meie eelised

 • Soodne asukoht!

  Firma büroo asukoht Tallinna kesklinnas, aadressil Narva mnt 7 (Triumph Plaza majas), on klientuurile olnud logistiliselt soodne.
 • Iga klient on ainulaadne.

  Meie väikese audiitorfirma eelised on mitmekülgsus ja paindlikus klientide vajaduste täitmisel.
 • Tagatud kvaliteet!

  Raamatupidamisteenused vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale. Auditeerimisteenused vastavalt eetikakoodeksile ja vandeaudiitori kutsetegevuse standarditele (Eesti).